Милена Грозева

Завършила съм ПУ ,,Паисий Хилендарски“ със следните образователно – квалификационни степени: бакалавър – специалност ,,Английска филология“ и магистър – специалност ,,Превод и лингвистика“.

Владея: английски и немски език

Допълнителни квалификации: Преподавател на деца в следучилищна програма (основно образование) в държавно училище в САЩ.