ОФИЦИАЛНИ ПРЕВОДИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

1. Превод на лични документи: лична карта, паспорт, шофьорска книжка, служебна бележка и др.

10 лв. на страница

2. Превод на публични документи: пълномощно, диплома и др.

15 лв. на страница

3. Превод на специализирана текстове: медицински, юридически, технически и др.

20 лв. на страница

Преводите се извършват от мен- специалист- филолог, с доказан опит в сферата на преводите от различни области на науката.