ЗА ДЕЦА

Обучението по английски език, се извършва по учебници с картинки и герои, специално разработени за деца, чрез ролеви игри, стихчета, песнички, като към всяко дете се подхожда с внимание и грижа.

Обучението е целогодишно (8 месеца: от м. Октомври до м. Май) и включва 120 уч. часа. (1 уч.час = 45 мин + кратка почивка).

ЗА ВЪЗРАСТНИ

Всяко ниво има 120 уч. часа. (1 уч. час = 45 мин. + кратка почивка)

Обучението по английски език за възрастни се състои от 6 нива:

  • Beginner;
  • Elementary;
  • Pre-intermediate;
  • Intermediate;
  • Upper-intermediate;
  • Advanced.

В процеса на обучение, се използва системата ,,Straightforward“, на издателство Macmillan, а знанията се утвърждават чрез допълнителни упражения към редовния материал, практика, писмени разработки и дискусии.

ЗА КАНДИДАТ – СТУДЕНТИ

Подготовка на кандидат-студенти по английски език за следните университети:

  • СУ ,,Св. Климент Охридски“
  • ПУ ,,Паисий Хилендарски“

1 уч. час = 90 мин.

ИНДИВИДУАЛНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ (ИЗВЪН ПРОГРАМАТА ПО НИВА)

15 лв. за 60 мин.

20 лв. за 90 мин.

За информация за всички цени, моля вижте прикачения файл.

Цени- езиково обучение