РЕАлният избор за вас !

на РЕАлни цени

в РЕАлно време

РЕАлни възможности

За мен

Завършила съм ПУ ,,Паисий Хилендарски“ със следните образователно – квалификационни степени: бакалавър – специалност ,,Английска филология“ и магистър – специалност ,,Превод и лингвистика“.

Владея: английски и немски език